• Roddleder stängda och säsongsbroar tas bort

  Norrbottens län 24 sep

  Roddlederna längs Kungsleden är stängda för säsongen Roddlederna vid Lájtávrre/Laidaure, Tjårvekallegiehtje/Hornavan (vid Jäckvik) och Dievssajávri/Teusajaure (förvaltas av världsarvet Laponia) är nu stängda för säsongen. Även den kommersiella båttrafiken över sjön Sijddojávrre/Sitojaure är stängd för säsongen. Som Länsstyrelsen tidigare informerat är roddleden här ersatt med kommersiell båttrafik på prov under 2021 och 2022. Säsongsbroarna i Ritsem- och Arjeplogsområdet (...

 • Björnspillningsinventering i Norrbotten i höst

  Norrbottens län 20 jun

  Under 2021 är det dags för en ny björnspillningsinventering i Norrbottens län. Den senaste genomfördes under 2016. Årets inventering kommer att pågå mellan 21 augusti och 31 oktober. Alla som vistas ute i höst kan vara med och hjälpa till! Spillningsinsamling är den huvudsakliga inventeringsmetoden för brunbjörn i Sverige. Insamlingen ger en uppskattning av björnstammens storlek och geografiska fördelning. Uppgifter som är nödvändiga för en långsiktigt hållbar förvaltning ...

 • Vandringsleden mellan Jurun och Vuoggatjålme rustas

  Norrbottens län 16 jun

  Den statliga leden mellan Jurun och Vuoggatjålme i Arjeplogs kommun kommer att börja upprustas av Länsstyrelsen i år. Arbetet påbörjas i sommar och beräknas vara klart under sommaren 2022. I år kommer leden i första hand att inventeras och röjas. Under nästa år kommer nya broar att vara på plats och eventuellt nya vad iordningsställas. Framkomligheten längs leden kommer att vara något begränsad under arbetet.

 • Roddleden över Sitojaure läggs ner

  Norrbottens län 27 maj

  Roddleden över Sitojaure längs Kungsleden är nedlagd. Vandrare kommer inte längre kunna ro över med båtar som Länsstyrelsen tillhandahållit. Grunden till nedläggningen är att säkerheten vid överfarter har varit ett problem. Att dra om leden har inte heller ansetts vara möjligt. Beslutet gäller under två år och kommer därefter att utvärderas, innan ett nytt beslut fattas. Sommaren 2021 och 2022 gäller därför följande: Båtskjuts mellan Sitojaure och Svijnne anordnas av Sitoj...

 • Luften är fri - är du med?

  Norrbottens län 5 mar

  Vill du vara med och bidra? Friluftslivets år är ett nationellt projekt som genomförs runt om i landet på regional och lokal nivå. Syftet är att få fler människor att prova på och fortsätta med friluftsliv, samt att öka medvetenheten om friluftslivets värden. Vi vill särskilt uppmuntra och underlätta för barn i årskurs 4-6 och personer med utländsk bakgrund att hitta ut. Du som utövar friluftsliv eller anordnar friluftslivsaktiviteter är viktig under friluftslivets år. Gen...

 • Länsstyrelsens raststugor under corona-pandemin

  Norrbottens län 17 mar

  Länsstyrelsens raststugor längs fjällederna och i naturreservat och nationalparker i Norrbottens län är öppna av säkerhets- och tillgänglighetsskäl. Information som påminner om Folkhälsomyndighetens riktlinjer finns uppsatta. Vi uppmanar alla att vistas utomhus så långt det är möjligt och att endast nyttja raststugorna ett sällskap i taget. På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om vad som gäller.

 • Bro över Gorsajohka borttagen

  Norrbottens län 23 maj

  Den gamla bron över Gorsajohka, väster om Abisko nationalpark, togs bort 2019. Bron låg inte längs någon led och var inte längre säker att använda. Lantmäteriet har tagit bort brosymbolen från fjällkartan. Bron låg i Kårsavagge och koordinaterna (SWEREF 99 TM) för platsen där bron låg är N: 7584902 E: 650188.