Stilleryds naturreservat

Stilleryds naturreservat är en fastlandsudde samt angränsande havsområde med öar och skär. Här finns badplats, rastplatser och en markerad stig.

Fastlandsmarkerna domineras av öppen hällmarksvegetation och magra hällmarksskogar med främst ek, tall och enebuskar. Hela udden har använts för utmarksbete ”sedan urminnes tid”, enligt skifteshandlingar från tidigt 1800-tal, och kallades förr ”Oxhagen”. I nordost finns en öppen gräsmark som tidvis har fungerat som slåtteräng och som under delar av 1900-talet även varit uppodlad. Större delen av naturreservatets fastlandsdelar betas fortfarande sommartid.

För att skydda fågellivet från störning får man inte vistas på eller i närheten av de flesta öarna och skären mellan 1 april och 15 juli. I väster finns Blekinge kustgnejs, Blekinges landskapssten, som förr användes till gatstenstillverkning. I den västra delen av naturreservatet finns gott om spår från äldre tiders stenbrytning.

Reservatsregler hittar du via länken nedan, men t.ex. får du inte medföra lös hund annat än vid jakt, rida eller cykla annat än på för fordonstrafik avsedda vägar, göra upp eld och använda spritkök annat än på iordningställda eldplatser, använda engångsgrillar, lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än på därför avsedd plats eller i övrigt vid tillfällig vistelse i området eller tälta, ställa upp husvagn eller husbil mer än en natt.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Ta av från E22 vid trafikplats Karlshamn Väst (51), följ skyltning till Stilleryd och sväng vänster mot Stilleryds hamn. Sväng höger efter cirka 100 meter mot ”Naturreservat 4” (även skyltat mot ”Kofsa” och ”Drösebo”). Kör 1 kilometer och håll höger mot ”Drösebo” när vägen delar sig. Följ Drösebovägen 3 kilometer till naturreservatets parkering. Närmaste busshållplats är ”Stilleryd” cirka 4 kilometer från naturreservatet.

Kontakta oss

Blekinge logo 1

Länsstyrelsen Blekinge

  • 47 naturreservat i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

    ARK56 - Blekinges länkade kustleder 10 sep

    Inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag hittar du 47 naturreservat som alla erbjuder olika, men lika fantastiska naturupplevelser. Många av dem finns längs och runt lederna för vandring, paddling, cykling och segling i ARK56 - och många har en egen vandringsrunda med fina rast- och grillplatser. Alla är värda ett besök, oavsett om du gör en dagsutflykt eller är på ett längre äventyr längs lederna. Via länkarna i kartan kan du läsa mer om varje reservat, hitta vandringsrundor...