• Allemansrätten

  Norrbottens län 16 mar

  "Inte störa - inte förstöra" Tack vare Allemansrätten har vi alla rätt att vistas i naturen. Men det är en frihet under ansvar, med både rättigheter och skyldigheter. Vi får vara nästan överallt i naturen, om vi visar hänsyn och inte stör eller förstör. Vi får inte skada omgivningen eller störa djur- och växtliv eller andra personer som bor eller vistas där. Det är vårt gemensamma ansvar att använda denna sedvana med omtanke. Allemansrätten är ingen lag, men omges av lagar...

 • Om Svenska Turistföreningen

  Norrbottens län 16 mar

  Svenska Turistföreningen (STF) är en ideell medlemsorganisation med drygt 240 000 medlemmar. Organisationens syfte är att främja turism i Sverige och få fler människor att upptäcka landet. Inom verksamheten finns drygt 250 vandrarhem, hotell, fjällstationer och fjällstugor från norr till söder. STFs verksamhet finansieras i huvudsak av det som genereras av driften av boendeanläggningar samt av medlemsavgifter. Koncernen STF består av moderföreningen STF och det helägda dot...

 • Skräp och sån't

  Norrbottens län 16 mar

  Hur gör jag med skräpet? Nedskräpning ger skador på djur och människor, sprider kemikalier och påverkar friluftsliv och turistnäring mycket negativt. Inte minst är all nedskräpning i Sverige förbjuden. Förbudet gäller på platser där allmänheten har tillträde till eller insyn till, och det riktar sig till alla – även markägare. I första hand är det individen, du och jag, som ansvarar för att inte skräpa ner på fjället. Ha alltid med dig en skräppåse i packningen för ditt eg...

 • Renskötsel och samisk kultur

  Norrbottens län 16 mar

  Ibland kallas vår fjällkedja för Europas sista vildmark. Men så är det givetvis inte. Fjällen är ett samiskt kulturlandskap, präglat av många århundradens renbete. Då du vandrar i fjällen kommer du att upptäcka spår efter människor som levt och brukat markerna långt före oss. De gröna och örtrika ängarna och de fjällhedar en fjällvandrare möter är resultatet av renens mångtusenåriga bete och vandringar. Renskötseln är en central och betydelsefull näring i det samiska samhä...

 • Tips inför turen

  Norrbottens län 16 mar

  Vi har samlat några tips som gör fjällturen mer njutbar och säkrare. Välj rätt utrustning Välj lätta kläder som skyddar mot vind och väta, och som andas när du blir varm. Kläderna bör kunna bäras i flera skikt för att enkelt anpassas till väder och vind. Bra utrustning behöver inte vara dyr och en klokt packad ryggsäck bör inte vara för tung. Vi har samlat länkar med förslag på packlistor nedan. Förebygg och behandla skavsår Använd väl ingångna skor och torra, rena och hel...

 • Fjällsäkerhet

  Norrbottens län 16 mar

  Fjällen kan erbjuda fantastiska upplevelser. Men väder, terräng och skador kan också skapa riskfyllda situationer. Här har vi samlat viktig information om säkerhet till fjälls. Lämna färdmeddelande Det är viktigt att informera någon om din fjälltur. Berätta för en vän, släkting eller någon annan om den planerade färdvägen och beräknad återkomst. Då kan någon larma om du inte kommer tillbaka enligt plan. I fjällstugor och rastskydd finns ofta gästböcker där vi rekommenderar...

 • Resa hit

  Norrbottens län 16 mar

  Till Norrbotten kan du ta dig med tåg, flyg, buss eller bil. Om du väljer tåget går det ofta bra att kombinera tågbiljetten med buss för att komma ända fram. Bra utgångspunkter med tåg om du ska till fjällen är Abisko, Kiruna, Gällivare och Murjek. De största flygplatserna i länet finns i Luleå och Kiruna. Tåg Vy Tåg SJ Norrtåg, tåglinje mellan Kiruna och Luleå. Inlandsbanan, går sommartid och passerar Jokkmokk och Gällivare. Flyg Flygplatser: Arvidsjaur, Gällivare, Kiruna...

 • Nationalparker och naturreservat i Norrbottens län

  16 mar

  Idag finns framförallt två sätt att skydda natur i Sverige: som nationalpark eller naturreservat. Nationalpark är det starkaste skyddet. Det ges bara till ett mindre antal natursköna och mycket värdefulla områden. Tillsammans bildar nationalparkerna en helhet av naturtyper som är typiska och unika för Sverige. Genom att skydda dem kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv. I Sverige finns det 30 nationalparker, och av dem ligger 8 i Norrbotten. Norrbottens nationa...