Scroll down

News from ARK56

Eldningsförbud i Blekinge

2021-06-10 1623336428

Från och med 8 juni, 2021 så råder det eldningsförbud i Blekinge Län. Naturvärden kan gå förlorade snabbt och många delar av Blekinge Arkipelag är svårtillgängliga för släckningsarbete. Var försikt...