Scroll down

News from ARK56

Eldningsförbud upphört i Blekinge län, 13 aug 2021

2021-08-13 1565092414

Länsstyrelsen i Blekinge uppger att det inte längre råder något eldningsförbud i Blekinge. There is no fire ban in the county of Blekinge at the moment. Information om det råder eldningsförbud kan ...