Hästholmen-Ytterön naturreservat

Naturreservatet Hästholmen-Ytterön är en kulturhistoriskt värdefull skärgårdsmiljö. Öarna består mest av flacka hällmarker, enbuskhedar och strandängar.

En stor del av naturreservatet utgörs av hav och människan har under århundraden format det småskaliga jordbrukslandskap som finns på öarna. Strandängarna och hedarna betades av kor och i ekskogen åt grisar sig feta på ekollon. De låglänta ängarna slogs för att få vinterfoder till djuren och åkermark togs i bruk.

När befolkningen ökade under 1800-talet ändrades landskapet radikalt. Skogen minskade och åkerarealen ökade. Resultatet blev ett öppet landskap, som till stor del finns kvar än idag. För att bevara denna värdefulla kulturmiljö krävs att markerna hålls öppna genom bete, slåtter och åkerbruk.

Hästholmen-Ytterön domineras av flacka hällmarker och gräshedar med gott om enbuskar. Karakteristiskt för området är de långsmala sprickdalar som skär genom landskapet. Dalarna har odlats genom historien och några åkrar odlas än i dag.

Norr om Hästholmens by breder ett stort strandängsområde ut sig. Strandängarna är före detta havsvikar och längs strandkanten växer salttåliga växter med arter som salttåg, saltgräs, strandkrypa, trift och havssälting.

Reservatsregler finner du via länken nedan men t.ex. får du inte medföra okopplad hund, uppställa husvagn eller tälta mer än två dygn, göra upp eld annat på härför avsedda platser eller parkera annat än på angivna platser.

Källa: Länsstyrelsen

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Du tar av från E22 mot Torhamn i Jämjö, följ skyltningen mot Yttre Park. Där går en kabelfärja. Ett alternativ sommartid är att du tar skärgårdsbåten från Karlskrona.

Kontakta oss

Ark56 orange

Team ARK56

Blekinge Arkipelag
Kurpromenaden 4
372 36 Ronneby

  • 47 naturreservat i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

    ARK56 - Blekinges länkade kustleder 10 sep

    Inom Biosfärområde Blekinge Arkipelag hittar du 47 naturreservat som alla erbjuder olika, men lika fantastiska naturupplevelser. Många av dem finns längs och runt lederna för vandring, paddling, cykling och segling i ARK56 - och många har en egen vandringsrunda med fina rast- och grillplatser. Alla är värda ett besök, oavsett om du gör en dagsutflykt eller är på ett längre äventyr längs lederna. Via länkarna i kartan kan du läsa mer om varje reservat, hitta vandringsrundor...